ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก Speaking English From Your Heart
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : TeacherBeever
ผู้แต่ง : ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สอนตั้งแต่ 0-10 ขั้นตอนนำไป่การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากความ รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง อิสระผ่อนคราย หลากหลาย  ไม่ใช่การเรียงในหัว หรือ copy มาตอบ