ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Basic English Grammar You Must Know! ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จะสอนให้คุณสร้างประโยคเป็นด้วยตนเอง!
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : Chomphunut Smith
ผู้แต่ง : Chomphunut Smith
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หากคุณเป็นคนหนึ่งที่พอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้าง เช่น อ่านออกแต่อาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่านทั้งหมด รู้ศัพท์พื้นฐาน พูดได้เป็นคำๆ และอยากจะปัดฝุ่นภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้จะช่วยสอนพื้นฐานโครงสร้างประโยคตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้การสร้างประโยคง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเหมาะกับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเตรียมตัวสอบแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง หนังสือเล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้คุณ  กล่าวถึงเรื่องการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ แน่นอนว่านักเรียนทุกคนต้องการพูดภาษาอังกฤษได้ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้จะทำให้คุณพูดได้ทันที การที่เราจะพูดภาษาอังกฤษให้เป็นนั้น เราต้องหัดสังเกตุว่าเจ้าของภาษาอังกฤษเขาพูดอย่างไรในบริบทนั้นๆ และที่สำคัญเราควรหาโอกาสที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่อย่างไรก็ตามหากมีความรู้พื้นฐานเรื่องโครงสร้างประโยคอยู่ด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จในการสื่อสารของคุณให้ดีและไวยิ่งขึ้น ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเพื่อนร่วมทางในการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ