ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 30001-1002
หมวด : การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : ปราณี กองทิพย์ / มังกร ปุมกิ่ง
ยอดคงเหลือ : 5
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : -