ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ครบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ธัชชัย จำลอง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือที่แนะนำการใช้งาน Microsoft Office 2010 ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access และ OneNote ที่เพิ่งมีเข้ามา โดยในเล่มได้แนะนำทีละขั้นตอน เห็นชัดถึงความแตกต่างและฟีเจอร์ใหม่ที่มีเข้ามา รวมถึงการแทรกทิปในแต่ละบทเพื่อเป็นเทคนิคในการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย บวกกับอีก 108 ทิป เพื่อเป็นคีย์ลัดในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย