ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : วิริยะธุรกิจ
ผู้แต่ง : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในทุกๆ ด้าน ทั้งพระราชประวัติในฐานะตัวประกัน และกษัตริย์นักรบ พระราชกรณียกิจสำคัญๆ และนานาสาระเกี่ยวกับพระองค์ที่คนทั่วไปอาจไม่ค่อยทราบ เช่น การค้ากับนานาชาติในสมัยของพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรกับชาวไทใหญ่ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ฯลฯ นอกจากเรื่องราวของพระองค์ผู้อ่านยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านพระราชประวัติของพระองค์อีกด้วย