ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์
หมวด : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : อ.มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมที่นำเสนอเกม และกิจกรรมการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่กระบวนการที่จะคิดโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างประสบผลสำเร็จ พร้อมด้วยตัวอย่างผลงาน และภาพประกอบ